23 Mar 2016

NIB finansierar en flerfunktionell skola i Kajana

Visualisation: Kajana stad

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Kajana stad i norra Finland har tecknat ett låneavtal på 12 miljoner euro. Lånet med en återbetalningstid på 18 år ska användas för att bygga en flerfunktionell skola och ett allaktivitetshus i centrum av staden.

Den nya skolan ska ha kapacitet för 800 elever i årskurserna 1–9 (grundskola), vilket räcker till för att ersätta tre existerande skolor i området. Utöver klassrum ska byggnaden rymma en förskola för 84 barn och ett bibliotek som även är ett allmänt bibliotek.

I byggnaden används modern teknik som ger bättre energiprestanda. Skolbyggnaden beräknas bli klar under våren 2016 och resten av projektet före slutet av 2017. Projektets totala kostnader beräknas uppgå till 24 miljoner euro.

”NIB har finansierat nya utbildningsanläggningar och allaktivitetshus i flera kommuner i Finland de senaste åren. Bättre kommunal service och tillgång till moderna och energieffektiva lokaler höjer livskvaliteten på ett konkret sätt, vilket påverkar konkurrenskraften i lokalsamhällena och i hela landet”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Kajana är centralort i landskapet Kajanaland. Staden har 38 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Tarja Kylänpää, Senior Director, Origination, puh. +358 10 618 0237,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. +358 10 618 0296,