19 Oct 2015

NIB finansierer forbedringsprogram for silisiumsproduksjon i Norge

Foto: Elkem AS

Den nordiske investeringsbank (NIB) og silisiumprodusenten Elkem AS har undertegnet en åtteårig euro låneavtale på NOK 373,7 millioner (cirka EUR 41 millioner—beløpet spesifiseres ved utbetaling) for å modifisere tre smelteovner i to av Elkems produksjonsanlegg og for å finansiere selskapets program for forskning og utvikling i perioden 2015–2018.

To ovner ved Salten-verket i Straumen i Nordland og én ovn ved Bremanger-verket i Svelgen i Sogn og Fjordane skal gjennomgå tekniske forbedringer som forventes å redusere utslipp av nitrogenoksider i luften med 40 %. I tillegg har én ovn i Salten blitt modifisert til å øke renhetsgraden i silisiumproduksjonsprosessen til 99 % fra 96 %.

Lånet finansierer også Elkems program for forskning og utvikling i perioden 2015 til 2018 med fokus på å videreutvikle produksjonsmetodene for selskapets støperier, silisiumproduksjon og karbonvirksomhet.

Elkem AS er verdensledende innen produksjon av avanserte silisiumbaserte materialer. Selskapet har 21 produksjonsanlegg og salgskontorer i om lag 50 land over hele verden. Elkem har hovedkontor i Oslo.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Mr Vidar Omholt, Senior Origination Manager, tlf. +358 10 618 0719,

Mr Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0296,