16 Sep 2015

NIB finansierar grönt bygge av ett synkrotronljuslaboratorium

MAX IV. Bild: Wihlborgs Fastigheter AB

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett långfristigt låneavtal på 1,5 miljarder kronor (161 miljoner euro) med specialbolaget Fastighets AB ML 4 för byggandet av en synkrotronljusanläggning i Lund i Sverige.

Lånet med en återbetalningstid på 24 år ska finansiera uppförandet av synkrotronljuslaboratoriet MAX IV, där forskare inom olika områden kan använda röntgenstrålar av mycket hög intensitet för material- och klimatforskning samt medicinsk forskning.

Laboratoriebyggnaden som Lunds universitet hyr, har certifierats i enlighet med kriterierna för det internationella miljöcertifikatet BREEAM Outstanding för miljövänliga byggnader. Laboratoriet och kontorslokalerna har under planeringsskedet beviljats det svenska miljöcertifikatet Miljöbyggnad.

Byggnaden stod färdig och Lunds universitet tillträdde fastigheten i juni 2015. Den vetenskapliga verksamheten inleds under sommaren 2016.

Tack vare byggnadens tekniska utförande kommer MAX IV att vara mer energieffektiv i drift än traditionella synkrotronljusanläggningar. Elkraften som behövs för acceleratorn kommer från förnybara energikällor, främst från vatten och vind.

”Lånet från NIB bidrar till att etablera ett unikt och hållbart laboratorium som skapar enastående möjligheter för forskare. Vi hoppas att den moderna teknologin och energieffektiviteten ger mervärde till den vetenskapliga forskningen vid forskningsklustret i Lund”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Fastighets AB ML 4 är ett specialföretag ägt av fastighetsbolaget Wihlborgs Fastigheter AB och bygg- och anläggningsföretaget Peab, som äger och förvaltar laboratorieanläggningen MAX IV. Företaget har tecknat ett hyresavtal på 25 år med Lunds universitet.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

NIB
Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0239,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

Wihlborgs och Fastighets AB ML 4

Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Fastigheter AB, +46 40 690 57 31.

Ulrika Hallengren, VD för Fastighets AB ML4, +46 40 690 57 95