11 Aug 2015

NIB finansierar Wärtsiläs förvärv av L-3 Marine Systems International

Wärtsilä Low Loss Hybrid-system erbjuder betydande bränslebesparingar och lägre avgasutsläpp. Bild: Wärtsilä Oyj Abp.

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Wärtsilä Oyj Abp har avtalat om ett sjuårigt lån på 100 miljoner euro. Lånet ska finansiera förvärvet av det tyska företaget inom elektroniska plattformar för marinindustrin L-3 Marine Systems International (L-3 MSI).

Förvärvet av L-3 MSI, som levererar driftklara elektriska system för alla fartygstyper, slutfördes i maj 2015. El- och automationssystem spelar en allt viktigare roll i och med att manövreringen av fartygen har blivit mer avancerad. Förvärvet kommer att markant stärka Wärtsiläs utbud och marknadsposition inom navigationssystem, elsystem och dynamisk positioneringsteknik.

Genom tillskottet av kompetens och affärsverksamhet kommer förvärvet sannolikt att stärka expertisen inom den marinindustri som finns NIB:s medlemsregion. Köpet innebär en integration av mer än 1 700 anställda i Wärtsilä som hade 19 400 anställda i slutet av juni 2015.

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta marin- och energilösningar samt service till kunder globalt. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Kim Krokfors, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0517,

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265,