10 Jul 2015

NIB finansierar expansion av Lidls butikskedja i Finland och Sverige

Foto: Lidl

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat låneavtal med Lidl Suomi Ky och Lidl Sverige KB. Lånen ska finansiera byggandet av nya Lidl-butiker i Finland och Sverige under åren 2015–2017 och modernisering av nuvarande butiker.

Detaljer om lånet till Lidl Suomi Ky finns här. Mer information om lånet till Lidl Sverige KB finns här.

Lånen från NIB stödjer Lidls tillväxtstrategi i Nordeuropa. Kedjan för lågprisdagligvaror har för avsikt att öppna mer än 40 nya butiker i Finland och i Sverige under de närmaste tre åren.

I bägge länderna har många av de nuvarande Lidl-butikerna nått gränsen för sin kapacitet, och behöver antingen byggas ut eller ersättas. Genom att öka kedjans normala butiksstorlek kan Lidl bygga om butikslokaler för att få plats för bageri, en större frukt- och grönsaksavdelning och ett större utbud av färsk fisk och köttprodukter.

”NIB:s lån till Lidl gynnar konsumenter i både Finland och Sverige genom att de får fler valmöjligheter, och av att balansen på den nordiska dagligvarumarknaden stärks”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Lidl är en internationell lågpriskedja med cirka 10 000 butiker i mer än 20 länder i Europa. Kedjan har i dag 146 butiker i Finland och 169 i Sverige. Kedjan hör till den tyska koncernen Schwarz-Gruppe.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Frank Reichelt, Senior Manager Product Unit, på +358 10 618 0309,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,