13 Dec 2013

NIB finansierar renovering av Lahtis sjukhus

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Lahtis stad har tecknat ett låneavtal på 30 miljoner euro. Lånet har en återbetalningstid på 18 år och ska användas för renovering och modernisering av Lahtis stadssjukhus i södra Finland.

Lånet ska finansiera stadens investeringsprogram med syfte att öka sjukhusets produktivitet. Projektet omfattar uppförandet av en ny sjukhusbyggnad samt renovering och modernisering av flera byggnader inom Lahtis sjukhusområde.

- Liksom i de flesta utvecklade ekonomier så åldras den finska befolkningen fort, och en förhöjning av vårdproduktiviteten är avgörande för att upprätthålla ett hälsovårdssystem av hög kvalitet, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Sjukhusverksamheten effektiveras genom samverkan mellan olika vårdenheter och snabbare förflyttning av äldre patienter till rehabilitering och kontrollerad hemvård. Projektet kommer därför att minska kostnaderna som den åldrande befolkningen innebär, vilket är en av de största utmaningarna för Finlands offentliga ekonomi under kommande årtionden.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta:

Tarja Kylänpää, Senior Director, Head of Infrastructure, Transportation & Telecom Group, tfn +358 10 618 0237,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,