13 Dec 2013

NIB rahoittaa Lahden sairaalan remonttia

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) ja Lahden kaupunki ovat allekirjoittaneet 18 vuoden lainasopimuksen kokonaismäärältään 30 miljoonaa euroa. Lainalla rahoitetaan Lahden kaupunginsairaalan remontti ja ajanmukaistaminen.

Lainalla rahoitetaan kaupungin investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa sairaalan toiminnan tuottavuutta. Hanke käsittää uuden sairaalan rakentamisen ja useiden Lahden sairaalan alueella sijaitsevien rakennusten kunnostamisen.

– Useimpien muiden kehittyneiden talouksien tapaan myös Suomessa väestö ikääntyy nopeasti, ja työn tuottavuuden lisääminen on terveydenhoitojärjestelmän laadun säilyttämisen tärkeä edellytys, sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Sairaalan toimintoja pyritään parantamaan tehostamalla yhteistyötä hoitoyksikköjen kesken ja nopeuttamalla ikääntyneiden potilaiden siirtoa kotona tarjottavaan kuntoutukseen ja hoitoon. Tällä tavoin hanke supistaa vanhenevan väestön hoidosta aiheutuvia kustannuksia, mikä muodostaa tulevina vuosikymmeninä yhden Suomen julkisen talouden päähaasteista.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Tarja Kylänpää, Senior Director, Head of Infrastructure, Transportation & Telecom Group, puh. +358 10 618 0237,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. +358 10 618 0296,