27 Aug 2013

NIB finansierar dricksvattennät i södra Sverige

NIB och den svenska dricksvattenproducenten Sydvatten AB har tecknat ett låneavtal på totalt 67 miljoner svenska kronor (8 miljoner euro). Med lånet ska tillgången på dricksvatten i södra Sverige förbättras.

Lånet finansierar ett 20 kilometer långt rör för dricksvatten. Röret ska ansluta kommunerna Ängelholm och Båstad med 50 000 invånare till Sydvattens nätverk för dricksvatten. Vattentillgångarna i dessa kommuner har beräknats vara otillräckliga för att möta en eventuell ökad efterfrågan under de kommande årtiondena.

Inom ramen för investeringsprogrammet som finansieras av NIB ska dessutom ett av företagets vattenreningsverk, Ringsjöverket, utrustas med ultravioletta lampor för vattenreningen. Detta kommer att förbättra kvaliteten på dricksvattnet som produceras från sjön Bolmen; en betydande råvattenkälla i södra Sverige.

Sydvatten AB ägs av 16 kommuner i södra Sverige, bland andra Malmö, Helsingborg och Lund. Företaget producerar dricksvatten för 900 000 invånare, och är idag en av de största försörjarna av dricksvatten i Sverige.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tore Emanuelsson, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0244,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,