12 Jun 2013

NIB finansierar väginfrastruktur i Rovaniemi

NIB och Rovaniemi stad i norra Finland har tecknat ett låneavtal på 10 miljoner euro. Lånet ska finansiera ett investeringsprogram för lokal väginfrastruktur som genomförs under åren 2012-2015.

Lånet har en återbetalningstid på 15 år, och ska finansiera kommunala investeringar i renovering av vägar och trafikljus i staden. Renoveringsprogrammet fokuserar på vägar i närheten av Finlands riksväg 4, som korsar staden och är en del av den europeiska leden E75. Modernisering av korsningar, broar och tunnlar ska bidra till att minska trafikstockningarna som den ökande riksvägstrafiken orsakar.

Förbättringen av trafikljusen förväntas minska energiförbrukningen med ca 3 200 megawattimmar, eller 40 procent av den nuvarande energikonsumtionen.

Rovaniemi är med 60 000 invånare Finlands femtonde största stad och den logistiska knutpunkten för norra Finland.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tarja Kylänpää, Senior Director, Head of Infrastructure, Transportation & Telecom Group, tfn +358 10 618 0237,

Dan-Roald Steinnes, Communications Unit, tfn +358 10 618 0399,