22 May 2013

NIB-lån finansierar stort vindparksprojekt i Sverige

NIB har gett ett lån på 61 miljoner euro till DNB Bank ASA. Medlen ska vidareutlånas för att finansiera en av norra Europas största vindparker i Jädraås, Ockelbo kommun.

Lånet har en återbetalningstid på 15 år, och medlen ska vidareutlånas till Jädraås Vindkraft AB och Hällåsen Kraft AB för uppförandet av en landbaserad vindpark i Jädraås. Projektet omfattar uppköp och installation av 66 vindturbiner.

Parkens årliga energiproduktion kan uppgå till 503 GWh, beroende på tekniska förutsättningar och vindförhållanden. Den totala vindkraftsproduktionen i Sverige var 7´TWh år 2012.

– Projekt som stöder en ökning av hållbar energiproduktion är starkt förankrade i NIB:s mandat. Elproduktion från förnybara källor som vind minskar användningen av energi från fossila bränslen, och på så sätt minskar också koldioxidutsläppen indirekt, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

DNB Bank ASA är en del av DNB Group, som är Norges största koncern inom finansiella tjänster. Bankkoncernen verkar i 19 länder.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Eva Sandström, Senior Manager, tfn +358 10 618 0236,

Pamela Schönberg, Communications Officer, tfn +358 10 618 0294,