22 Mar 2013

NIB finansierer regionalt distribusjonssenter i Tromsø

NIB har signert en låneavtale verdt 172 millioner kroner med NorgesGruppen for å finansiere et nytt distribusjonssenter i nærheten av Tromsø.

Det nye distribusjonssenteret ble ferdigstilt i oktober 2011, og det har en kapasitet til å behandle alle logistikkoperasjoner utført av NorgesGruppen’s datterselskap ASKO i Nord-Norge. Det nye senteret er lokalisert i Minken Næringspark, et nyetablert næringsområde i Ramfjord. Det nye bygget reduserer behovet for veitransport, minsker operasjonelle utslipp samt bruker mindre energi enn et tidligere distribusjonssenter i sentrum av Tromsø.

NorgesGruppen ASA er Norges største handelshus og kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Engrosvirksomhet er organisert i 13 ASKO-selskaper spredt over hele landet med ansvaret for den totale vareflyten i NorgesGruppen. NorgesGruppen har over 1700 dagligvarebutikker, rundt 600 kiosker og sysselsetter rundt 30 000 medarbeidere.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Vagn Lundhøj, Senior Manager, Origination, tlf +358 50 416 7848,

Dan-Roald Steinnes, Communications Unit, tlf +358 10 618 0399,