18 Jan 2013

NIB rahoittaa laboratorioiden parannusohjelmaa

NIB ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet 50 miljoonan euron lainasopimuksen 10 vuoden laina-ajalla. Tarkoituksena on rahoittaa vuosiksi 2012–2016 ajoittuva investointiohjelma.

Ohjelma tähtää laboratorioiden peruskorjaamiseen ja rakentamiseen. Hankkeita on kolme, ja niistä merkittävin on uusi rakennus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratorioyksikölle, HUSLAB:lle. Yksikkö on Suomen suurin sairaaloiden laboratoriopalvelujen ja lääketieteellisen tutkimuksen tuottaja.

Toinen ohjelman yhteydessä toteutettava hanke lisää laboratoriokapasiteettia ja parantaa taloteknisiä järjestelmiä kahdessa kohteessa Helsingin yliopiston Viikin kampuksella (Biokeskus 1 ja Biokeskus 2).

Kolmas hanke on Chemicum-rakennuksen peruskorjaus, jolla pyritään parantamaan ilmanvaihtoa ja vähentämään energiankulutusta.

”Laboratoriotoimintojen keskittäminen parantaa tuottavuutta ja vapauttaa tiloja sairaalakampukselta hoitoyksiköille. Tämä lievittää paineita, jotka liittyvät alueen kasvaviin terveydenhoitokuluihin”, sanoo NIBin toimitusjohtaja Henrik Normann.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on helsinkiläisten yliopistojen toimitilakiinteistöjen omistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiö perustettiin vuona 2009, ja se on osa Helsingin yliopisto–konsernia. Helsingin yliopisto omistaa yhtiöstä 61 prosenttia ja Suomen valtio 33 prosenttia.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Kersti Talving, Senior Manager Origination, puh. +358 10 618 0245,

Arild Moen, Senior Communications Officer, puh. +358 10 618 0496,