1 Oct 2012

NIB finansierar mobilnätsuppgradering i Norge

NIB har undertecknat ett låneavtal på totalt 74 miljoner euro med mobiloperatören Tele2 AB. Lånet bidrar till att finansiera utbyggnaden av bolagets mobilnät i Norge.

Lånet har en återbetalningstid på 8 år, och ska finansiera utbyggnaden av Tele2:s mobilnätverk i Norge. Investeringen i mobilnätsinfrastruktur kommer att öka kapaciteten och bidra till att öka bolagets marknadsandel.

– NIB:s lån till Tele2 förväntas främja konkurrensen på marknaden för Norges mobiltelefon- och bredbandsservice, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Tele2 är stationerat i Stockholm, och är med cirka 1,2 miljoner kunder den tredje största mobiloperatören i Norge. Bolaget har verksamhet i 11 länder i Europa samt i Ryssland och Kazakstan, och erbjuder service inom mobiltelefoni, fast bredband och telefoni, datanät, kabel-tv och innehållstjänster.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Synnes, Senior Manager, Origination, tfn +358 50 562 3604,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0496,