21 Sep 2012

NIB finansierer utbygging av vannkraft i Norge

NIB har underskrevet en låneavtale verdt 50 millioner euro med energiselskapet Agder Energi AS for å finansiere økt vannkraftproduksjon.

Låneavtalen har en tilbakebetalingstid på 14 år. Prosjektet er forventet å øke den årlige kraftproduksjonen med 175GWh. Dette oppnås ved å bygge en ny kraftsstasjon samt grave nye og utbedre eksisterende tunneler slik at vanntilførselen til kraftverkene øker. Videre vil produksjonskapasiteten ved kraftverket Hunsfoss Vest økes gjennom å installere et nytt turbinhjul som smøres ved hjelp av vann istedenfor olje. I tillegg vil en ny transformatorstasjon i Vegusdal bygges for å ta unna den økte kraftproduksjonen, samt legge til rette for en ny sentraltilkobling.

-Lånet NIB har gitt til Agder Energi bidrar til en mer robust tilførsel av energi på en miljøvennlig måte. Det samsvarer godt med NIBs mandat, sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

Agder Energi AS, som er majoritetseid av tretti sørlandskommuner, er den fjerde største vannkraftprodusenten i Norge. Selskapets virksomhet inkluderer produksjon, distribusjon, og salg av energi og energi-relaterte tjenester.

Den nordiske investeringsbank (NIB) er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

Vidar Omholt, Senior Manager, Origination, telefon +358 40 708 6989,

Dan-Roald Steinnes, Communications Unit, telefon +358 50 577 9497,