Den nordiske investeringsbank

De nordiske og baltiske lands internasjonale finansinstitusjon

 

 

NIB har en visjon om en velstående og bærekraftig nordisk-baltisk region. NIB finansierer prosjekter som forbedrer produktivitet og er til nytte for miljøet i de nordiske og baltiske landene. Videre integrering mellom medlemslandenes økonomier er en viktig del av bankens formål. For å styrke produktiviteten i medlemslandene bør NIB-finansierte prosjekt fokusere på

  • teknisk utvikling og innovasjon
  • menneskelig kapital og like økonomiske muligheter
  • forbedringer i infrastruktur
  • markedseffektivitet og forretningsmiljø

Når det gjelder miljøet, så låner NIB til prosjekt som leder til

  • forurensningsreduksjon
  • forebyggende tiltak
  • ressurseffektivitet
  • utvikling av ren teknologi
  • reduksjon av klimaendringer

Banken tilbyr langsiktige lån og garantier på konkurransedyktige markedsvilkår til sine kunder i privat og offentlig sektor. Mulige prosjekter for finansiering vurderes ut fra et perspektiv om bærekraftig vekst.

NIB HQ Helsinki

NIB er en internasjonal finansinstitusjon eid av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken har utlånsvirksomhet både i og utenfor sine medlemsland. 

NIB foretar sin opplåning på de internasjonale kapitalmarkedene. NIBs obligasjoner har den høyest mulige kredittrangering.