Den Nordiske Investeringsbank

De nordiske og baltiske landes internationale finansieringsinstitut

 

 

NIBs vision er en fremgangsrig og bæredygtig nordisk-baltisk region. NIB finansierer projekter, der forbedrer produktiviteten og gavner miljøet i de nordiske og baltiske lande. Yderligere integration mellem medlemslandenes økonomier er en væsentlig del af bankens målsætning. For at støtte produktiviteten i medlemslandene fokuserer de NIB-finansierede projekter på:

  • teknologisk udvikling og innovation
  • humankapital og lige økonomiske muligheder
  • forbedringer af infrastrukturen
  • mere effektive markeder og forbedret forretningsmiljø

Hvad angår miljøet, giver NIB lån til projekter, der fremmer:

  • begrænsning af forurening
  • forebyggende foranstaltninger
  • bedre ressourceudnyttelse
  • udvikling af ren teknologi
  • reducerede klimaændringer

Banken yder langfristede lån og garantier på markedsvilkår til sine kunder i den private og den offentlige sektor. Finansieringsprojekter, der kan komme i betragtning, vurderes ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

NIB HQ Helsinki

NIB er et internationalt finansieringsinstitut, som ejes af Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken driver udlånsvirksomhed såvel i medlemslandene som udenfor. 

NIB skaffer midlerne til udlån gennem låneoptagelse på det internationale kapitalmarked. NIBs obligationer har den højest mulige kreditværdighed.