NIB Nordic Investment Bank

Press releases

Press releases

NIB lends for municipal investments in Tartu, Estonia

30 Nov 2017

A loan to the City of Tartu will finance municipal investments in road infrastructure and education institutions.

NIB och Volvofinans Bank inrättar låneprogram för svenska småföretag

27 Nov 2017

NIB och Volvofinans Bank AB (publ) har tecknat avtal om en lånefacilitet för att finansiera anskaffningar av nyttofordon till svenska små och medelstora företag och små midcap-bolag.

NIB and Volvofinans Bank sign new loan programme for SMEs in Sweden

27 Nov 2017

A loan facility with Volvofinans Bank AB will finance the acquisition of commercial vehicles for SMEs and small mid-caps in Sweden.

Norræni fjárfestingarbankinn veitir lán til flutningslína á Íslandi

23 Nov 2017

Norræni fjárfestingarbankinn hefur undirritað tíu ára lánasamning við Landsnet hf., sem rekur flutningskerfið á Íslandi, vegna stækkunar og styrkingar á raforkukerfi landsins.

NIB lends to transmission lines in Iceland

23 Nov 2017

A ten-year loans to Icelandic Landsnet is earmarked for expanding and strengthening the electricity network in Iceland.

NIB og Sparebanken Øst finansierer lavemisjonsprosjekter og SMB-investeringer i Sørøst-Norge

22 Nov 2017

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Sparebanken Øst har inngått et låneprogram på 300 millioner kroner (32 millioner euro) for videreutlån til prosjekter som reduserer CO2-utslipp samt små og mellomstore bedrifters investeringer på Sør-Østlandet.

NIB and Sparebanken Øst to finance low-emission projects in Norway

22 Nov 2017

A new loan programme will finance projects aimed at curbing CO2 emissions as well as SME investments in south-eastern Norway.

NIB finansierer avanserte målere og oppgraderinger av kraftnettet i Norge

16 Nov 2017

NIB har inngått en 15-årig låneavtale med energiselskapet Glitre Energi AS for utrulling av avanserte målere og oppgradering av regional- og distribusjonsnettet i Buskerud.

NIB funds advanced metering and power grid upgrades in Norway

16 Nov 2017

A loan to the Norwegian regional utility Glitre Energi AS will finance the roll-out of an advanced smart metering system and regional and distribution power grid upgrades.

NIB och Deutsche Leasing Sverige lanserar en ny lånefacilitet för småföretag

9 Nov 2017

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Deutsche Leasing Sverige AB har lanserat en lånefacilitet på 12 miljoner euro för att finansiera leasing av utrustning för små och medelstora företag och små midcap-företag i NIB:s medlemsländer.

 

News

NIB issues USD 1bn three-year global benchmark

On 23 January, NIB priced its first global USD benchmark in 2018. A new three-year bond met positive response with almost sixty investors participating.

24 Jan 2018

NIB opens 2018 Kauri market with NZD 400m transaction

The Bank's five-year NZD 400 million transaction has become inaugural in the New Zealand bond market this year.

5 Jan 2018

NIB signs loan agreement with Husqvarna for R&D investments

A seven-year maturity loan agreement to finance Husqvarna AB's R&D investments 2017–2019.

5 Jan 2018


MORE NEWS

Contacts

Communications