NIB Nordic Investment Bank

Press releases

Press releases

NIB finansierar nätverk av ambulanshelikoptrar i Sverige

17 Apr 2018

NIB och Svensk Luftambulans (SLA) har tecknat ett låneavtal för att finansiera hopslagning av svenska flygambulansbolag och anskaffning av nya helikoptrar.

NIB finances ambulance helicopter service network in Sweden

17 Apr 2018

A loan to Svensk Luftambulans will finance the merger of local airborne ambulance services in Sweden and the acquisition of new helicopters.

NIB og SG Finans lanserer den tredje leasingfasiliteten for små og mellomstore bedrifter i Norge, delvis i det arktiske området

22 Mar 2018

Den nordiske investeringsbank (NIB) og SG Finans lanserer en ny lånefasilitet på 150 millioner euro for finansiering av utstyrsleasing til små og mellomstore bedrifter i Norge. Det forventes at inntil 25 millioner euro av fasiliteten vil bli brukt til å finansiere leasing i små og mellomstore bedrifter i det arktiske området.

NIB and SG Finans launch third SME leasing facility in Norway, partly Arctic

22 Mar 2018

It is expected that up to EUR 25 million of the facility will be used to finance SME leasing in Norway’s Arctic area.

NIB låner til investeringer i bredbåndsnett i Norge

22 Mar 2018

NIB har inngått en 15-årig låneavtale med Eidsiva Energi AS for å utvikle den digitale infrastrukturen i Norge.

NIB lends to broadband network investments in Norway

22 Mar 2018

NIB will finance Eidsiva Energi's digital infrastructure projects in Norway during 2017-2021.

NIB finansierer ny E39 motorveistrekning i Hordaland

15 Mar 2018

NIB og Bergen–Os Bompengeselskap AS har inngått en låneavtale til bygging av ny vei på E39 mellom Bergen og Os i Hordaland.

NIB finances new motorway connection in western Norway

15 Mar 2018

A loan to Bergen–Os Bompengeselskap AS will finance the construction of a new section of the E39 motorway in Hordaland County.

NIB finansierer bygging av et nytt meieri i Bergen

14 Mar 2018

NIB og det norske meieriet Tine SA har inngått en låneavtale på 400 millioner kroner for å finansiere byggingen av Tines nye meieri i Bergen.

NIB finances construction of a new dairy in Bergen, Norway

14 Mar 2018

NIB has provided a loan agreement of NOK 400 million to the Norwegian dairy company Tine.

 

  • AR2017

News

NIB finances ambulance helicopter service network in Sweden

A loan to Svensk Luftambulans will finance the merger of local airborne ambulance services in Sweden and the acquisition of new helicopters.

17 Apr 2018

NIB and SG Finans launch third SME leasing facility in Norway, partly Arctic

It is expected that up to EUR 25 million of the facility will be used to finance SME leasing in Norway’s Arctic area.

22 Mar 2018

NIB lends to broadband network investments in Norway

NIB will finance Eidsiva Energi's digital infrastructure projects in Norway during 2017-2021.

22 Mar 2018


MORE NEWS

Contacts

Communications