NIB Nordic Investment Bank

Press releases

Press releases

NIB finansierer avanserte målere og oppgraderinger av kraftnettet i Norge

16 Nov 2017

NIB har inngått en 15-årig låneavtale med energiselskapet Glitre Energi AS for utrulling av avanserte målere og oppgradering av regional- og distribusjonsnettet i Buskerud.

NIB funds advanced metering and power grid upgrades in Norway

16 Nov 2017

A loan to the Norwegian regional utility Glitre Energi AS will finance the roll-out of an advanced smart metering system and regional and distribution power grid upgrades.

NIB and Deutsche Leasing Sverige launch new facility for small businesses

9 Nov 2017

A new facility, with a maturity of five years, will assist SMEs and small mid-caps in the acquisition of production equipment.

NIB co-hosts Nordic Finance Day COP23 on 14 November

1 Nov 2017

NIB is co-hosting the Nordic Finance Day on 14 November at the UN Climate Summit COP23 in Bonn, Germany. The programme is being held at the Nordic Pavilion.

NIB finansierar nytt sjukhus i Kajanaland i östra Finland

27 Oct 2017

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har avtalat om ett 30-årigt lån på 76 miljoner euro för ett nytt centralsjukhus i Kajanaland i östra Finland.

NIB rahoittaa Kainuun uuden sairaalan rakentamista

27 Oct 2017

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ovat allekirjoittaneet 76 miljoonan euron lainasopimuksen 30 vuoden laina-ajalla uuden keskussairaalan rakentamiseksi Kainuuseen.

NIB funds new hospital in Kainuu, eastern Finland

27 Oct 2017

A 30-year loan will finance the construction of a new central hospital of Kainuu region in eastern Finland.

NIB rahoittaa Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennusta

24 Oct 2017

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, ovat allekirjoittaneet 22,8 miljoonan euron lainasopimuksen 23 vuoden laina-ajalla Joensuun aluesairaalan laajennusosan rahoittamiseksi.

NIB finansierar utbyggnad av Norra Karelens centralsjukhus i östra Finland

24 Oct 2017

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Samkommunen Norra Karelens social- och hälsovård (Siun Sote) har avtalat om ett 23-årigt lån på 22,8 miljoner euro för finansiering av utbyggnaden av det regionala centralsjukhuset i Joensuu i östra Finland.

NIB finances extension to North Karelia central hospital in eastern Finland

24 Oct 2017

A loan to the local authority for North Karelian social and health care services will finance an extension to a regional hospital to help facilitate more efficient use of the available resources.

 

  • AR2016

News

NIB co-hosts Nordic Finance Day COP23 on 14 November

NIB is co-hosting the Nordic Finance Day on 14 November at the UN Climate Summit COP23 in Bonn, Germany. The programme is being held at the Nordic Pavilion.

1 Nov 2017

NIB-financed Helsinki–Espoo metro line launched in Finland

On 18 November, the Helsinki city transport operator HKL launched a 14-kilomtre extension of Helsinki metro line into the city of Espoo.

18 Nov 2017

NIB funds advanced metering and power grid upgrades in Norway

A loan to the Norwegian regional utility Glitre Energi AS will finance the roll-out of an advanced smart metering system and regional and distribution power grid upgrades.

16 Nov 2017


MORE NEWS