NIB Nordic Investment Bank

Article

1 Apr 2011

NIB finansierar utbyggnaden av metrotrafiken från Helsingfors till Esbo

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett lån till Länsimetro Oy för att finansiera utbyggnaden av metrotrafiken från Helsingfors till Esbo i Finland. Lånet på 120 miljoner euro har en återbetalningstid på 30 år, och bidrar till att förena de södra delarna av Esbo med den lokala tunnelbanetrafiken.

Uppskattningsvis kommer nästan 100 000 passagerare att använda metron dagligen, och ca 60 000 åka över gränsen mellan Helsingfors och Esbo. När västmetron är klar ersätts busslinjerna som nu går längs Västerleden från södra Esbo till Helsingfors centrum med matarbussar som transporterar passagerare till metrostationerna.

- Den huvudsakliga miljönyttan med projektet är att flytta passagerare från vägtrafik till rälstrafik, och en minskad trafikstockning i Helsingfors centrum. Rälstrafiken förorsakar betydligt mindre utsläpp per personkilometer än biltrafiken, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

- För Länsimetro Oy är det viktigt att också NIB genom detta avtal är beredd att finansiera projektet. Speciellt nöjda är vi över att projektet uppfyller de ytterst stränga miljökrav som NIB ställer på sina finansieringsobjekt, säger Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Bolaget Länsimetro Oy grundades år 2007, och samägs av städerna Helsingfors och Esbo. Länsimetro Oy står för utbyggnaden av metroförbindelsen, men metrolinjen kommer att hyras ut till Helsingfors stads trafikverk (HST) som ska ansvara för trafikdrift samt underhåll av stationer och depåer.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NIB

Kim Krokfors, Senior Manager Lending, tfn +358 10 618 0517,

Jukka Ahonen, kommunikationsdirektör, tfn +358 10 618 0295,

Länsimetro Oy

Matti Kokkinen, verkställande direktör, tfn +358 50 347 1558,

  • AR2017

News

NIB finances ambulance helicopter service network in Sweden

A loan to Svensk Luftambulans will finance the merger of local airborne ambulance services in Sweden and the acquisition of new helicopters.

17 Apr 2018

Category A project for disclosure

In accordance with its Sustainability Policy and Guidelines, NIB publishes information on the planned expansion of the Port of Ystad. The information is available for 30 days starting from 17 April 2018.

16 Apr 2018

NIB and SG Finans launch third SME leasing facility in Norway, partly Arctic

It is expected that up to EUR 25 million of the facility will be used to finance SME leasing in Norway’s Arctic area.

22 Mar 2018


MORE NEWS

Related News

NIB-financed Helsinki–Espoo metro line launched in Finland

On 18 November, the Helsinki city transport operator HKL launched a 14-kilomtre extension of Helsinki metro line into the city of Espoo.

18 Nov 2017

NIB to finance extension of metro line from Helsinki to Espoo

A loan to Länsimetro Oy will finance building a new metro line in Finland's metropolitan area between the capital Helsinki and its satellite Espoo.

1 Apr 2011


MORE NEWS

Related loans


MORE LOANS

Related articles