NIB Nordic Investment Bank

Article

22 Nov 2017

NIB og Sparebanken Øst finansierer lavemisjonsprosjekter og SMB-investeringer i Sørøst-Norge

Electric cars

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Sparebanken Øst har inngått et låneprogram på 300 millioner kroner (32 millioner euro) for videreutlån til prosjekter som reduserer CO2-utslipp samt små og mellomstore bedrifters investeringer på Sør-Østlandet.

Midlene i låneprogrammet er for det meste øremerket passiv- og lavenergiboligprosjekter for å tilfredsstille kravene i norske frivillige byggstandarder. En del av lånefasiliteten vil bli allokert til anskaffelse av el- og hybridbiler og finansiering av små og mellomstore investeringer i Buskerud, Oslo og Akershus.

"NIBs låneprogram med Sparebanken Øst er ment å bidra til å redusere miljøavtrykk fra boliger og transport. Vi håper at boligprosjekter som frivillig tilfredsstiller nasjonale standarder, med hensyn til energieffektivitet, samt el- og hybridbiler, bidrar til å redusere ytterligere karbonutslipp i Norden", sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

Sparebanken Øst er en uavhengig regional sparebank basert i Drammen. Privatkunder står for 86 % av bankens låneportefølje, og bedriftskunder, alle små og mellomstore bedrifter, står for 14 %.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittvurderingen , AAA/Aaa, hos ledende byråer som Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon kan man kontakte
Sari Cabell, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0519,
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,  

 

 

  • AR2017

News

NIB finances new motorway connection in western Norway

A loan to Bergen–Os Bompengeselskap AS will finance the construction of a new section of the E39 motorway in Hordaland County.

15 Mar 2018

NIB finances construction of a new dairy in Bergen, Norway

NIB has provided a loan agreement of NOK 400 million to the Norwegian dairy company Tine.

14 Mar 2018

NIB in 2017: Stable profit on expanding loan stock

In 2017, NIB continued to expand its lending operations. Loans aimed at improving productivity supported investments in R&D, infrastructure and energy. On the environmental side, the focus was on wastewater treatment.

13 Mar 2018


MORE NEWS

Related News

NIB and Sparebanken Øst to finance low-emission projects in Norway

A new loan programme will finance projects aimed at curbing CO2 emissions as well as SME investments in south-eastern Norway.

22 Nov 2017


MORE NEWS

Related loans


MORE LOANS