NIB Nordic Investment Bank

Article

16 Nov 2017

NIB finansierer avanserte målere og oppgraderinger av kraftnettet i Norge

Electricity grid upgrades

NIB har inngått en 15-årig låneavtale på 400 millioner kroner med energiselskapet Glitre Energi AS for utrulling av avanserte målere og oppgradering av regional- og distribusjonsnettet i Buskerud.

En del av lånet skal finansiere automatiske strømmålere (AMS) for nesten 100 000 kunder i Buskerud og Hadeland, samt kommunikasjonsinfrastruktur og innsamlingssystem for å samle målerverdier. Utrulling av AMS vil bli gjennomført innen utgangen av 2019, som en del av en nasjonal plan for oppgradering av kraftnettet og sentral innhenting av markedsdata fra strømnettet.

Den andre delen av lånet vil dekke investeringer i regional- og distribusjonsnettet i Buskerud-regionen. Dette inkluderer nye tilkoblinger og forsterkning av distribusjonsnettet, samt investeringer i regionalnettet i Drammen, Flesaker-Setersberg, Numedal og Kongsberg.

-Smarte nett forventes å ha positiv innvirkning på energieffektivitet i det lange løp. Sammen med utrulling av smarte målere vil denne soppgraderingen gi et mer fleksibelt og pålitelig nett i den voksende Buskerud-regionen, sier Henrik Normann, president og administrerende direktør i NIB.

Glitre Energi AS er et av Norges største regionale kraftselskaper. Det eies likt av Buskerud fylke gjennom Vardar AS og Drammen kommune.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0239, 

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, tlf. +358 10 618 0234,

 

 

  • AR2016

News

NIB signs loan agreement with Husqvarna for R&D investments

A seven-year maturity loan agreement to finance Husqvarna AB's R&D investments 2017–2019.

5 Jan 2018

NIB opens 2018 Kauri market with NZD 400m transaction

The Bank's five-year NZD 400 million transaction has become inaugural in the New Zealand bond market this year.

5 Jan 2018

Category A project for disclosure

In accordance with its Sustainability Policy and Guidelines, NIB publishes information on the construction and upgrade of National Road 3/25 in Hedmark, Norway. The information is available for 30 days starting from 22 December 2017.

22 Dec 2017


MORE NEWS

Related News

NIB funds advanced metering and power grid upgrades in Norway

A loan to the Norwegian regional utility Glitre Energi AS will finance the roll-out of an advanced smart metering system and regional and distribution power grid upgrades.

16 Nov 2017


MORE NEWS

Related loans


MORE LOANS