NIB Nordic Investment Bank

Article

29 Sep 2017

NIB finansierar investeringar i kommunala skolor i Borgå, Finland

Porvoo school
Vårberga skolcentrum i Borgå. Bild: Sami Heiskanen / Borgå stad

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Borgå stad har avtalat om ett 20-årigt lån på 50 miljoner euro för finansiering av kommunens investeringar i ny- och ombyggnation av skolor och förskolor.

Stadens investeringsprogram omfattar byggnader för tre skolcentrum i Borgå: Tolkis, Vårberga och Västra enhetsskolan, samt fyra förskolor/daghem: Gammelbacka daghem, Majbergets daghem, Pepot daghem och Tallberga daghem. Staden ska också renovera sex skolor: Lyceiparkens, Grännäs och Tolkis skolor, samt Linnankosken koulu, Keskuskoulu och Linnajoen koulu. Genom användning av energismart teknik kommer energiförbrukningen i de nya skolbyggnaderna att vara cirka 50 procent av riksgenomsnittet idag.

Kostnaderna för investeringsprogrammet uppgår till cirka 100 miljoner euro. Byggarbetena, som ska ge förbättringar till över 4 100 barn, förväntas vara klara 2019.

”Moderna skolor lägger grunden för ett konkurrenskraftigt samhälle. Förbättringarna i driftseffektiviteten hjälper Borgåskolorna att tillgodose kraven på tidsenliga lärmiljöer. Dessutom stöder miljöförbättringarna beträffande energiförbrukningen stadens åtagande att minska förbrukningen av energi och utsläppen av växthusgaser”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0535,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

 
  • AR2017

News

NIB finances new motorway connection in western Norway

A loan to Bergen–Os Bompengeselskap AS will finance the construction of a new section of the E39 motorway in Hordaland County.

15 Mar 2018

NIB finances construction of a new dairy in Bergen, Norway

NIB has provided a loan agreement of NOK 400 million to the Norwegian dairy company Tine.

14 Mar 2018

NIB in 2017: Stable profit on expanding loan stock

In 2017, NIB continued to expand its lending operations. Loans aimed at improving productivity supported investments in R&D, infrastructure and energy. On the environmental side, the focus was on wastewater treatment.

13 Mar 2018


MORE NEWS

Related News

NIB finances municipal school investment in Porvoo, Finland

A long-term loan to the city of Porvoo in southern Finland is earmarked for the construction and renovation of school and preschool buildings in the municipality, an improvement that will affect more than 4,100 children.

29 Sep 2017


MORE NEWS

Related loans

City of Porvoo (Finland) (29 Sep 2017)


MORE LOANS

Related articles