NIB Nordic Investment Bank

Article

23 Nov 2016

NIB og SG Finans lanserer nytt SMB låneprogram i Norge, delvis arktisk

Equipment for SMEs

Den nordiske investeringsbank (NIB) og SG Finans har lansert en lånefasilitet på 150 millioner euro for finansiering av utstyrsleasing til små og mellomstore bedrifter i Norge. Opptil 25 millioner euro av prosjektet er øremerket prosjekter som ligger i landets arktiske områder.

Kvalifiserte prosjekter som skal finansieres fra lånefasiliteten må samsvare med NIBs kriterier for små og mellomstore bedrifter.

Det nye prosjektet er en videreføring av samarbeidet mellom NIB og SG Finans som startet i 2013, da NIB sørget for et låneprogram på 80 millioner euro for finansiering av kontrakter for utstyrsleasing med norske små og mellomstore bedrifter. Midlene ble fordelt på 1500 prosjekter innen anleggsvirksomhet, høyteknologi, produksjon og enkelte andre næringer, hvor de samlede prosjektkostnadene kom på 160 millioner euro.

“SMB-investeringer i det arktiske området er én av drivkreftene for å øke konkurranseevnen til de nordiske økonomiene. NIB lanserer det nye prosjektet i samarbeid med SG Finans for å hjelpe til å materialisere denne utviklingen", sier Henrik Normann, administrerende direktør i NIB.

“SG Finans er svært glade for å kunne samarbeide med Den nordiske investeringsbank, og denne transaksjonen fortsetter det gode forholdet mellom våre respektive organisasjoner. Finansiering av utstyr til små og mellomstore bedrifter er kjernen i SG Finans' aktiviteter, og vårt samarbeid med NIB skal gi et godt grunnlag for å skape sysselsetting og utvikling av små og mellomstore bedrifter i Norge, og nå spesielt i nordområdene ", sier Hans Einar Herzog, viseadministrerende direktør i SG Finans.

Det nye prosjektet vil være garantert av morbanken, Société Générale. SG Finans er en stor leverandør av utstyrsleasing og faktoring i Skandinavia.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt

Marjo Harri, Senior Director Origination, tlf. +358 10 618 0227,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 50 568 0420,

 
  • AR2017

News

NIB finances ambulance helicopter service network in Sweden

A loan to Svensk Luftambulans will finance the merger of local airborne ambulance services in Sweden and the acquisition of new helicopters.

17 Apr 2018

Category A project for disclosure

In accordance with its Sustainability Policy and Guidelines, NIB publishes information on the planned expansion of the Port of Ystad. The information is available for 30 days starting from 17 April 2018.

16 Apr 2018

NIB and SG Finans launch third SME leasing facility in Norway, partly Arctic

It is expected that up to EUR 25 million of the facility will be used to finance SME leasing in Norway’s Arctic area.

22 Mar 2018


MORE NEWS

Related News

NIB and SG Finans launch SME facility in Norway, partly Arctic

The new loan facility is earmarked for financing equipment leasing to small and medium-sized enterprises in Norway.

23 Nov 2016


MORE NEWS

Related loans

SG Finans AS (Norway) (23 Nov 2016)


MORE LOANS

Related articles