NIB Nordic Investment Bank

Article

24 Aug 2015

NIB finansierar modernisering av SJs X2000-tåg

SJ X2000 Photo: Stefal Nilsson
SJ X2000. Bild: Stefal Nilsson - SJ

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det svenska järnvägsbolaget SJ AB har avtalat om ett lån på 770 miljoner kronor (81 miljoner euro) för teknisk uppgradering av SJs X2000-tåg.

Lånet med en löptid på 10 år ska användas till modernisering av 36 tåg av typen som togs i trafik för tjugo år sedan. Projektet kommer att pågå fram till 2019. Uppgraderingen av SJ:s rullande materiel kommer att ge bättre produktivitet och servicekvalitet; kortare restider och ökad säkerhet samt effektivare energianvändning.

”Mer tilltalande tågresor kommer att bidra till att minska andelen av mindre miljövänliga alternativ för persontrafik, speciellt flyg och bil. Det gör att projektet kan beviljas lån av NIB”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Enligt prognoserna kommer tågresorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, dvs. den rutt som trafikeras med X2000, under de närmaste åren att fortsätta öka med 5–6 procent per år. Resenärerna anger ofta miljöhänsyn och komfort som de viktigaste grunderna för val av tåg framför flyg eller bil; även restiden är en nästan lika viktig motivering.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0244,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

 
  • AR2016

News

NIB signs loan agreement with Husqvarna for R&D investments

A seven-year maturity loan agreement to finance Husqvarna AB's R&D investments 2017–2019.

5 Jan 2018

NIB opens 2018 Kauri market with NZD 400m transaction

The Bank's five-year NZD 400 million transaction has become inaugural in the New Zealand bond market this year.

5 Jan 2018

Category A project for disclosure

In accordance with its Sustainability Policy and Guidelines, NIB publishes information on the construction and upgrade of National Road 3/25 in Hedmark, Norway. The information is available for 30 days starting from 22 December 2017.

22 Dec 2017


MORE NEWS

Related News

NIB finances upgrade of SJ X2000 trains in Sweden

A new loan to Swedish SJ AB will help upgrade high-speed X2000 trains to facilitate the modal shift from road to rail.

24 Aug 2015


MORE NEWS

Related loans

SJ AB (Sweden) (24 Aug 2015)


MORE LOANS

Related articles