NIB Nordic Investment Bank

Article

19 Dec 2014

Miljöobligationslån från NIB finansierar arktisk 225 MW vindpark i Sverige


Blaiken vindkraftpark Foto: Patrick Degermann

NIB har gett ett 10-årigt lån till Skellefteå Stadshus. Lånet är avsett för finansiering av en arktisk vindkraftpark i Blaikenområdet i kommunerna Sorsele och Storuman i Västerbottens län i Sverige.

Lånet på 450 miljoner svenska kronor (48 miljoner euro) är till 100 % finansierat med NIB:s miljöobligationer, NIB Environmental Bonds, och ska användas för finansieringen av etapp 2 och 3 av Blaikenprojektet. Etapp 2 slutfördes i juli och etapp 3 kommer enligt tidsplanen att vara klar i november 2015.

Parken kommer då att ha 90 vindkraftverk med en totalkapacitet på 225 MW, vilket gör den till en av Europas största vindkraftparker på land. Alla turbiner kommer att vara utrustade med specialplanerade avisningssystem för arktiska förhållanden. Vindparken togs i bruk år 2013.

Investeringen beräknas öka Skellefteå Kraft AB:s årliga elproduktion med 370 GWh, jämfört med bolagets totala kraftproduktion på 4,4 TWh. Ökningen motsvarar cirka 3,8 % av den totala vindkraftproduktionen i Sverige och 0,3 % av elförbrukningen i landet per år.

– Vindkraft är ett av de mest hållbara sätten att producera el eftersom den tränger undan el som produceras med fossila bränslen. Blaikenprojektet skapar också arbetstillfällen och tillväxt i norra Sverige, säger Henrik Normann, VD för NIB.

Lånet är en del av ett långfristigt låneprogram som gör det möjligt för Skellefteå Stadshus att låna ett belopp upp till 900 miljoner kronor.

– Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Skellefteå Kraft, en av de mest hållbara energiproducenterna i Sverige, gläds åt att inleda ett samarbete med NIB som också har en tydlig klimatvänlig inriktning, säger Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft AB.

Skellefteå kommuns interna bank hanterar depositioner i kommunalt ägda bolag.

– Vi är glada över att Nordiska Investeringsbanken nu kompletterar vår skuldportfölj, och vi ser fram emot att samarbeta i framtiden, säger kommunchef Kristina Sundin Jonsson, VD för Skellefteå Stadshus AB.

Vindparken i Blaiken ägs av BlaikenVind AB, ett joint venture samägt av Skellefteå Kraft AB och Fortum Oyj. När etapp 3 är klar kommer Skellefteå Kraft att äga 86,7 % av BlaikenVind. Skellefteå Stadshus AB är det kommunala moderbolaget för Skellefteå Kraft AB.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, på +358 10 618 0239,

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496,

 
  • AR2016

News

NIB finances green office buildings in Poland

A loan to the Swedish property developer Skanska AB will finance the construction of five LEED Platinum certified office buildings in Poland.

26 Jun 2017

NIB funds construction of Lidl’s new warehouse in Finland

A loan to Lidl Suomi Ky will finance the construction of a new warehouse in Järvenpää and investments in new Lidl stores in Finland.

16 Jun 2017

Stakeholders invited to hearings on EU Sustainable Finance group’s interim report

On 18 July, the EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance will arrange a public hearing on the its interim report. Stakeholders are encouraged to provide feedback to the European Commission and the Group on ways to establish a more sustainable financial system.

14 Jun 2017


MORE NEWS

Related News

NIB Environmental Bond loan to finance Arctic 225 MW wind farm project in Sweden

A loan facility with Skellefteå Stadshus to finance the Arctic Blaiken wind farm in Sweden.

19 Dec 2014


MORE NEWS

Related loans


MORE LOANS