NIB Nordic Investment Bank

Article

17 Dec 2014

NIB finansierar uppgradering av rymdcenter i Sverige

Esrange space centre
Esrange space centre. Bild: Swedish Space Corporation

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Swedish Space Corporation (SSC) har tecknat ett 12-årigt låneavtal på 100 miljoner svenska kronor (11 miljoner euro). Lånet ska finansiera modernisering av Esrange Space Centre i norra Sverige.

Esrange Space Center nära Kiruna stad norr om polcirkeln ska utvecklas till Europas mest avancerade rymdcenter, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för internationell forskning och tillräcklig kapacitet för att möta den ökande efterfrågan på rymdverksamhet. Den totala projektbudgeten uppgår till 295 miljoner svenska kronor.

Rymdcentret erbjuder uppsändning av sondraketer och höghöjdsballonger för forskning inom mikrogravitation, astrofysik och atmosfärstudier. Satellitmarkstationen vid Esrange utgör en del av SSC:s globala satellitkommunikationsnätverk, och kommunicerar dagligen med 140 polarkretsande satelliter för forskning och observation. SSC har även egna markstationer i USA, Chile och Australien.

– Vi hoppas att det här NIB-finansierade projektet ska bidra till den europeiska rymdforskningens framgång och skapa positiva bieffekter för andra akademiska organisationer och företag inom flyg- och rymdindustrin, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Swedish Space Corporation är ett statsägt bolag som grundades år 1972. Bolaget erbjuder specialiserad kompetens inom rymdsystem, rymd- och satellitverksamhet, raket- och ballongsystem, uppsändningstjänster samt flygtesttjänster. SSC har cirka 550 anställda globalt.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Emanuelsson, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0244,
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,

 
  • AR2017

News

NIB finances new motorway connection in western Norway

A loan to Bergen–Os Bompengeselskap AS will finance the construction of a new section of the E39 motorway in Hordaland County.

15 Mar 2018

NIB finances construction of a new dairy in Bergen, Norway

NIB has provided a loan agreement of NOK 400 million to the Norwegian dairy company Tine.

14 Mar 2018

NIB in 2017: Stable profit on expanding loan stock

In 2017, NIB continued to expand its lending operations. Loans aimed at improving productivity supported investments in R&D, infrastructure and energy. On the environmental side, the focus was on wastewater treatment.

13 Mar 2018


MORE NEWS

Related News

NIB grants loan to upgrade of Swedish space centre

A loan to the Swedish Space Corporation is earmarked for modernising Esrange Space Centre in northern Sweden.

17 Dec 2014


MORE NEWS

Related loans


MORE LOANS

Related articles