NIB Nordic Investment Bank

Press releases

Press releases

NIB medfinansierar biovärmeverk i Lahtis

2 Dec 2016

Ett 15-årigt lån med det finska energibolaget Lahti Energia för anläggningen av Kymijärvi III, ett nytt värmeverk som drivs med biobränsle.

NIB osallistuu uuden biolämpölaitoksen rakentamisen rahoitukseen Lahdessa

2 Dec 2016

15 vuoden lainasopimuksen uuden biopolttoainetta käyttävän Kymijärvi III -laitoksen rakentamiseksi.

NIB co-finances new bio heating plant in Lahti, Finland

2 Dec 2016

A loan to the City of Lahti will help halve CO2 emissions by 2025 compared to 1990 levels.

NIB signs loan with European Spallation Source for materials science research

29 Nov 2016

A loan to the European Spallation Source ERIC will finance the construction of one of the world's most powerful neutron research facilities in Lund, Sweden.

Europeiska spallationskällan får NIB-lån för materialforskning

29 Nov 2016

NIB och European Spallation Source ERIC har tecknat ett sjuårigt låneavtal för bygget av neutronforskningsanläggningen ESS i Lund.

NIB rahoittaa uusien koulujen rakentamista Turussa

28 Nov 2016

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Turun kaupunki ovat solmineet 50 miljoonan euron lainasopimuksen 25 vuoden laina-ajalla koulujen ja päiväkotien rakentamisen ja saneerauksen rahoittamiseksi vuoteen 2019 asti.

NIB finansierar nya skolor i Åbo

28 Nov 2016

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Åbo stad i sydvästra Finland har avtalat om ett 25-årigt lån på 50 miljoner euro för uppförande och renovering av skolor och förskolelokaler i staden fram till 2019.

NIB finances new schools in Turku, western Finland

28 Nov 2016

A loan to the City of Turku is earmarked for the construction and renovation of schools and day care facilities in the city up to 2019.

NIB finansierar Volvo Cars nya motorteknik

25 Nov 2016

NIB och Volvo Car Corporation har tecknat ett femårigt låneavtal för finansiering av nästa fas i Volvo Cars FoU-program.

NIB finances Volvo Cars' new engine technology

25 Nov 2016

NIB and the Volvo Car Corporation have signed a loan agreement for financing the next phase of Volvo Car’s R&D programme.

 

  • AR2015

News

NIB co-finances new bio heating plant in Lahti, Finland

A loan to the City of Lahti will help halve CO2 emissions by 2025 compared to 1990 levels.

2 Dec 2016

NIB signs loan with European Spallation Source for materials science research

A loan to the European Spallation Source ERIC will finance the construction of one of the world's most powerful neutron research facilities in Lund, Sweden.

29 Nov 2016

NIB finances new schools in Turku, western Finland

A loan to the City of Turku is earmarked for the construction and renovation of schools and day care facilities in the city up to 2019.

28 Nov 2016


MORE NEWS