NIB Nordic Investment Bank

Press releases

Press releases

NIB finansierar effektivare avloppsrening i Mellersta Finland

27 Mar 2017

Ett 25-årigt låneavtal för renovering och kapacitetsutbyggnad av reningsverket i Nenäinniemi i Mellersta Finland.

NIB rahoittaa jätevesien puhdistuksen tehostamista Keski-Suomessa

27 Mar 2017

25 vuoden lainasopimuksen Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraamiseksi ja laajentamiseksi Keski-Suomessa.

NIB finances improved wastewater treatment in central Finland

27 Mar 2017

A 25-year loan is earmarked for refurbishing and expanding the capacity of the Nenäinniemi wastewater treatment plant in central Finland.

NIB in 2016: Lending up on strong public infrastructure demand

15 Mar 2017

In 2016, NIB increased its new lending to EUR 4.4 billion. While corporate investment remained subdued, the demand for long-term loans saw strong growth, particularly in the public sector.

NIB rahoittaa maitotalous- ja ravitsemustieteellistä tutkimusta Suomessa

28 Feb 2017

NIB ja suomalainen meijeriyhtiö Valio Oy ovat solmineet 40 miljoonan euron lainasopimuksen seitsemän vuoden laina-ajalla yrityksen tutkimusohjelman rahoittamiseksi vuosina 2016–2020.

NIB finansierar forskning inom mejerilära och näringsvetenskap

28 Feb 2017

NIB och det finska mejeribolaget Valio Ab har tecknat ett låneavtal för finansiering av Valios forskningsprogram 2016–2020.

NIB funds dairy and nutrition science research in Finland

28 Feb 2017

A loan to the Finnish dairy company Valio Ltd. will finance the company’s research programme in 2016–2020.

NIB rahoittaa Wärtsilän Eniram- ja American Hydro -yritysostot

16 Feb 2017

NIB ja Wärtsilä Oyj ovat allekirjoittaneet 40 miljoonan euron lainasopimuksen seitsemän vuoden laina-ajalla American Hydron ja suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen Eniram Oy:n ostamiseksi.

NIB finansierar Wärtsiläs förvärv av Eniram och American Hydro

16 Feb 2017

NIB och Wärtsilä Oyj Abp har avtalat om ett lån för förvärv av American Hydro och det finska programvaruföretaget Eniram Ab.

NIB finances Wärtsilä’s acquisition of Eniram and American Hydro

16 Feb 2017

A loan to the Finnish Wärtsilä Corporation will finance its expansion into hydro-industrial services and strengthen its digital product portfolio.

 

  • AR2016

News

NIB in 2016: Lending up on strong public infrastructure demand

In 2016, NIB increased its new lending to EUR 4.4 billion. While corporate investment remained subdued, the demand for long-term loans saw strong growth, particularly in the public sector.

15 Mar 2017

NIB finances improved wastewater treatment in central Finland

A 25-year loan is earmarked for refurbishing and expanding the capacity of the Nenäinniemi wastewater treatment plant in central Finland.

27 Mar 2017

NIB funds dairy and nutrition science research in Finland

A loan to the Finnish dairy company Valio Ltd. will finance the company’s research programme in 2016–2020.

28 Feb 2017


MORE NEWS